Episode 163

I Episode 163: UFC 222, enda mer analysemodell og superlettvektdivisjon

Veien videre: UFC 195

Hva blir det neste for vinnerne fra UFC 195?