Episode 207

I episode 207: GoT, Slam of the Century og tapsrekker.

Andreas, Torstein og Sverre snakker nyeste episode av Game of Thrones, fyllehelg etter 30, Slam of the Century, lengste tapsrekker i UFC og UFC Rochester.

Finn oss på Stitcher
Finn oss på RSS
Finn oss på iTunes

Finn oss på Spotify

Leave A Comment